Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

תכנית חלוצית להתנדבות צעירות בחברה הערבית


תכנית "טליעה"(חלוציות בערבית), תכנית ההתנדבות שמופעלת לראשונה בקהילות בישובים ערבים ובשיתוף פעולה של ההנהגה הערבית: המקומית והארצית פותחת בימים אלו את הכשרת 160 המתנדבות החדשות שלה לקראת שנת הפעילות הבאה שלה בחברה הערבית, תוך סיכום שנת פעילות מוצלחת של 141 המתנדבות ב-2016-17 – ורישום גידול משמעותי בביקוש לתכנית מצד הרשויות המקומיות. גידול ניכר ( כ-15% ) מהשנה שעברה נרשם גם במספר המועמדות שהתקבלו לתכנית.
לדברי עולא נג'מי יוסף ורוז עמאר שמובילות את התכנית בארגונים "קרן אברהם" ו"אג'יק": "הצלחת התכנית נובעת בעיקרה משיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות, ששותפות לוועדות ההיגוי שמפעילות את התכנית ומשפיעות על ניתובו בהתאם לצרכים הפרטיקולריים של כל ישוב."
העלייה בביקוש ליישום התכנית ברשויות המקומיות נובעת בעיקר מהישגי המתנדבות ששובצו ברובן במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישובים ערביים מצפון לדרום: עילוט, כפר קאסם, קלנסווה, חורה, שגב שלום ורהט.
במסגרת התכנית, מקבלת הרשות המקומית תגבור לצוות החינוכי היישובי – כשהמתנדבות משתבצות כסייעות למורות בבתי הספר במהלך שעות הלימודים ולאחריהן פועלות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי – במרכזים הקהילתיים ובמתנ"סים בהעברת פעילויות ותכנים חינוכיים וערכיים לילדי הישוב.
הביקוש הגבוה להרשמת מועמדות לתכנית נובע ממכלול הכלים והתכנים שהיא מספקת למשתתפות. בדומה לתכניות שנת השרות הקיימות בחברה היהודית, מתחייבים המתנדבים למסגרת פעילות של 35-40 שעות שבועיות ( 5 ימים) הכוללים ארבעה ימי התנדבות ויום הכשרה, זאת לצד קידום יוזמה משותפת ע"י כלל המתנדבות בישוב לשיפור רווחת התושבים. בנוסף, מספקת התכנית למתנדבות ולמתנדבים כלים משמעותיים לתכנון עתידם כאזרחים וחברים תורמים בקהילה: קורסי עברית, קורס פסיכומטרי, סדנאות מנהיגות ובניית העתיד וכן סדנת אזרחות פעילה בת 13 מפגשים, הדנה בשאלות מגוונות בהן: זהות, זכויות אדם, שפה, תרבות, קהילה, מגדר ויחסי כוח, דמוקרטיה, דיאלוג, כלכלה וחברה ועוד. בישוב עילוט שבצפון לדוג', נרשמה הצלחה משמעותית עם 100% נרשמות להשכלה גבוהה, 72% מהן כבר בתחילת שנה"ל הקרובה.

ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל שותף של "יוזמות קרן אברהם" התכנית מייצרת למעשה רווח כפול: גם לרשויות המקומיות שנהנות מתגבור משמעותי של כוח אדם איכותי ומוכשר במערכת החינוך וההזדמנות להעניק לילדים שעות פעילות נוספת, זאת לצד פיתוח דור ההנהגה הבא, כשאנחנו מספקים למתנדבות שלנו סל כלים משמעותי לפתיחת דרכן בחיים אזרחיים בוגרים.

מר ח'יר אלבז, מנכ"ל שותף באג'יק מכון הנגב אמר כי ההתנדבות מעוגנת באמונה האסלאמית והיא חלק בלתי נפרד מפתרון לבעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית. להתנדבות יש קשר ישיר לבחירת צעירות וצעירים בהשכלה גבוהה והיא נמצאת בבסיס קידום השוויון בין יהודים וערבים בישראל.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים