Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

יוזמות קרן אברהם בתגובה למחלוקת בעניין הקמת תחנות משטרה בישובים הערבים:

הקמת התחנות חשובה אולם חייבת להתלוות לשיפור ביחס ושירות המשטרה לאזרחים הערבים
הקמת התחנות צריכה לבוא במקביל לשירותי חירום נוספים: כיבוי והצלה; רפואה דחופה וחדרי מצב לחירום

הקמת תחנות משטרה בישובים ערבים נחוצה אולם אין בה די כדי לתת מענה לאלימות ולתחושת חוסר הביטחון בישובים הערבים. על המשטרה לשפר את הכרותה עם החברה הערבית ואת יחסה אל האזרחים הערבים, לשפר את השירות הניתן להם ולזכות באמונם. בנוסף, הקמת התחנות צריכה להיעשות כחלק מהקמה והפעלה של שירותי חירום נוספים בישובים הערבים: כיבוי אש, תחנות רפואה דחופה (עזרה ראשונה), וחדרי מצב עירוניים לעת חירום, בפיקוח פיקוד העורף.

קרן אברהם קוראת למשטרה להימנע מפעולה חד-צדדית להקמת התחנות ומדגישים כי המאבק באלימות ובפשיעה לא יצלח ללא שיתוף ותיאום עם הציבור הערבי והרשויות המקומיות הערביות. המשטרה תוכל להצליח במשימותיה רק אם תזכה לגיבוי ואימון הציבור ביישובים הערבים.

סקר מקיף שביצעה קרן אברהם בחודשים האחרונים בחברה הערבית במטרה למדוד את תחושת הביטחון האישי והיחס למשטרה מצא כי למרות חוסר האימון במשטרה מצד 60% מהנשאלים, עדיין יש תמיכה של 77% מהם בהקמת תחנות משטרה, בהנחה שאלו יפעלו באופן הוגן כלפי הציבור ויפעלו בנחישות ויעילות למיגור הפשיעה.

להאזנה לראיון עם מנהל מיזם קהילות בטוחות, עו"ד רסול סעדה בתכנית "סדר יום, ב- כאן רשת ב'


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים