Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

עיד אל אדחא מובראכ!

מחר יחל עיד אל אדחא – חג הקורבן. במהלך ימי החג (31.8-4.9) יהיו משרדי הארגון סגורים וכלל העובדות והעובדים, מוסלמים ויהודים יהיו בחופשה.

אנו מיישמים בהצלחה נוהל חופשות חגים שוויוני ליהודים ולערבים, המאפשר לכלל העובדים לחגוג את חגיהם במועדם. הנוהל קובע, כי משרדי הקרן יהיו סגורים באופן רשמי בשני חגים בלבד: האחד, יהודי (פסח) והשני, מוסלמי (עיד אל אדחא). נוהל החגים והחופשות מבוסס על "ימי בחירה". כלומר, לעובדים היהודים והערבים ניתנים מספר ימי בחירה מדי שנה וכל עובד מנצל את "ימי הבחירה" בחגיו שלו. כמו כן, עפ"י מודל זה, יוכלו עובדים לעבוד מביתם במהלך עיד אל אדחא ואילו לעובדים המוסלמים תינתן האפשרות לעבוד מביתם במהלך הפסח. הנוהל אף קובע כי במהלך חודש הרמדאן יסיימו העובדים המוסלמים הצמים את עבודתם בשעה 14:00.
נוהל החופשות השוויוני החל מתוך הבנה והכרה כי הנהגת נוהל חגים וחופשות העונה לצרכי כל העובדים היא חלק בלתי נפרד מיישום שוויון וחיים משותפים. כל החגים, לרבות הדרוזיים והנוצריים מצוינים במשרד בישיבת צוות הכוללת הרמת כוסית, אכילת מאכלי חג מסורתיים, שמירה על מנהגי החגים והרצאה מפי אחד העובדים על משמעות החג ומהותו. "יוזמות קרן אברהם" קוראת לכלל הגופים במשק לאמץ את המודל וליישמו לרווחת כל העובדים – יהודים וערבים כאחד .

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים