Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

לקראת סיום המבצע המשטרתי הראשון לאיסוף נשק בלתי חוקי בישובים ערבים

מבצע חשוב שחייב להימשך לאורך זמן, תוך רכישת אמונה של החברה הערבית

מנהיגות החברה הערבית צריכה לסייע להצלחת היוזמה


בימים אלה המשטרה והמשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם רשויות מקומיות ערביות, עורכים מבצע לאיסוף נשק בלתי חוקי ב- 29 ישובים ערבים. המבצע נערך תוך קריאה לתושבים המחזיקים נשק ותחמושת שלא כחוק למסרם באופן אנונימי בתחנות איסוף, תוך הבטחה לחסינות מפני העמדה לדין.
קרן אברהם גורסת שהמבצע הנו צעד נדרש בכוון הנכון. מזה זמן רב קוראים מנהיגים, אנשי ציבור, קרובי משפחה של קרבנות אלימות ומנהיגים קהילתיים מהציבור הערבי לגורמי האכיפה להילחם במגפת הנשק הלא חוקי המציף את היישובים הערבים. סקרי עמדות שבצעה קרן אברהם מלמדים שסוגיה זו עומדת בראש סדר העדיפויות של הציבור הערבי.
חשוב להדגיש:
1. מבצע זה חייב להיות רק צעד ראשון במהלך ארוך טווח ואין למדוד את הצלחתו במנותק מפעולות עתידיות בנושא זה. מסירת נשק ותחמושת דורשת שינוי תפיסות ואימון מצד התושבים. יש להאריך את משך המבצע או לחילופין לקיים מבצעים דומים אחת לתקופה ולהכריז על כך מראש (למשל, שבוע ראשון בכל חודש שבמסגרתו יוכלו האזרחים למסור נשק ותחמושת). אנו מאמינים על סמך ניסיון חיובי של אזרחים בודדים שיענו לקריאה בשבועות הראשונים, ייווצר מומנטום שבו יותר ויותר אזרחים ערבים יחשפו לאפשרות, ימסרו נשק ויפעילו לחץ על מי שיש ברשותם נשק לא חוקי.

2. העובדה שהמבצע מתואם עם הרשויות הערביות חשובה מאד וקרן אברהם מעודדת ראשי הרשויות והנהגה ערבית לתמוך במהלך. עם זאת, קיים חשש בקרב חלק מראשי הרשויות שכישלון פוטנציאלי (או מה שיוצג ככישלון) "יופל" עליהם. מסיבה זו חלקם מסויגים מהמבצע. על המשטרה להבטיח שלא תופנה כלפיהם אשמה ישירה או משתמעת באשר לתוצאות המהלך שתוצאותיו החיוביות הן אינטרס של כולם, בראש ובראשונה של החברה הערבית.

3. חשוב לקיים כינוסים ומפגשים ביישובים הערבים שמטרתם ליצור שיח ציבורי ומומנטום שיעודד את התושבים לקחת חלק במבצע. לאירועים אלו יהיו שותפים ההנהגה המקומית, אנשי דת ופעילים חברתיים, ויוזמן אליהם הציבור הרחב. קרן אברהם מתכוונת לפנות לראשי הרשויות בנושא זה ולסייע בארגון אירועים כאלה.

4. קרן אברהם קוראת למנהיגים, מעצבי דעה ומשפיענים בחברה הערבית להשמיע את קולם בזכות המבצע למיגור תופעת הנשק הבלתי-חוקי.

5. עם תום המבצע הנוכחי (עוד לפני ה- 19 בחודש), אנו ממליצים שהמשטרה תדווח בפתיחות לציבור על תוצאות המבצע הנוכחי (אפילו שיש לשער שלא יתפסו כמרשימות) וכבר תודיע שמדובר היה במבצע ראשון ותנקוב בתאריכי המבצע הבא.

לקריאת הכתבה שהתפרסמה באתר YNETעדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים