Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
אוקטובר 2017

חברי ההנהלה החדשים של "יוזמות קרן אברהם":
פרופ' מונא מארון וד"ר רפיק חאג'

שני חברים חדשים התמנו להנהלת "יוזמות קרן אברהם": פרופ' מונא מרון, יו"ר החוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה וד"ר רפיק חאג' מייסד ומנהל חברת התוכנה "מסלול חדש" המתמחה בפיתוח תוכנות ניהוליות.
פרופ' מונא מארון (47) הפרופסור הערבייה הראשונה למדעי המוח, ראש מעבדה לחקר הבסיס העצבי של הרגש באוניברסיטת חיפה ויו"ר וועדת ההנגשה של החברה הערבית לאקדמיה בות"ת. פרופ' מארון, שנבחרה ע"י מגזין פורבס לאחת מ-50 הנשים המשפיעות בישראל, וב-2013 הייתה לערבייה הראשונה שנבחרה לאשת השנה של מגזין ליידי גלובס בתחום מדעי החיים והטבע, היא גם חברה מייסדת בעמותת "אל מראם" להגברת מודעות למקצועות המדעים בקרב תלמידי בתי הספר הערביים.
פרופ' מארון אמרה על המינוי החדש כי: "אני רואה בהצטרפות להנהלת קרן אברהם צעד חשוב בפעילותי לקידום מצוינות מחקרית ומדעית וכן לקידום עבודה משותפת לערבים ויהודים באקדמיה, המהווה בעיני הזדמנות לגישור וסגירת פערים".
ד"ר רפיק חאג' (62), בוגר אוניברסיטת הארוורד במנהל ציבורי ובנוסף למומחיותו באפיון, פיתוח והטמעה של מערכות מידע בגופים ציבוריים, הוא מומחה בשלטון המקומי והמערכת הציבורית ובעבר חקר את הפעולה הקולקטיבית בחברה הערבית, ובאופן ספציפי את הגורמים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים שמשפיעים על היענות האוכלוסייה הערבית לתשלומי מסים עירוניים. בנוסף הוא פעיל חברתי, מפתח מנהיגות וממקימי פורום ההייטק בחברה הערבית.
עם מינוי אמר ד"ר חאג' כי: "אמון הדדי, תחושת גורל משותף וערכים משותפים הם אבני היסוד לחברה מתקדמת ובריאה".

המנכ"לים השותפים של יוזמות קרן אברהם, אמנון בארי סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס בירכו על המינויים החדשים: "אנו רואים חשיבות רבה להצטרפותם של שני פורצי דרך כמו פרופ' מארון וד"ר חאג' לקרן אברהם ולבניית חיים משותפים ושוויוניים לערבים ויהודים בישראל. שניהם הגיעו לעמדות השפעה על מציאות החיים בארץ כל אחד בתחומו, הוכחה לרווח העצום שהמדינה יכולה להפיק משילוב שוויוני של האזרחים הערבים בתעשייה, באקדמיה ובכל תחומי התעסוקה."

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים