Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית


השתלמות משותפת למורים היהודים והערבים בתכנית הלימוד המשותף

בתחילת חודש נובמבר, הובילו נשות מחלקת החינוך לחיים משותפים את חלקה הראשון של השתלמות בת יומיים בעכו, למורות ולמורים – יהודים וערבים, שכיתותיהם משתתפות בתכנית הלימוד המשותף.
במסגרת התכנית, לומדים ביחד תלמידים יהודים וערבים מכיתות בית הספר היסודי ועד התיכון את אחד ממקצועות הליבה. צוות ההוראה הקבוע של בית הספר, אשר עומד בפני המשימה המאתגרת של בניית השותפות, זוכה לליווי צמוד של מחלקת החינוך והמנחים הייעודיים לכל אורך הדרך. מגיבוש תכנית הלימוד השנתית, תיווך רעיון הלימוד המשותף לתלמידים ולהורים, המפגש הראשון בין התלמידים וכך הלאה, זאת לצד סיוע בהתמודדות עם האתגרים המתלווים למציאות החיים בארץ.
לירון סגינר, לוראנס רוזנגרט ומאי ערו הנחו את הסדנאות ביחד ובשתי השפות – עברית וערבית והקנו למורות ולמורים כלים ביצועיים ורעיוניים לשיעורים המשותפים, דנו באתגרים וגיבשו ביחד פתרונות.
היום השלישי להשתלמות יתקיים בתחילת חודש דצמבר בחיפה ויאפשר למורות להעמיק בהכרות ובבניית השותפות ביניהן, להיחשף ליחסי יהודים וערבים בעיר מעורבת, ולהיות חלק מצוות נרחב שמתגבש ומוביל דרך אחרת


השתלמות משותפת למורים יהודים וערבים בתכנית הלימוד המשותף

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים