Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

ינואר 2018


עו"ד רסול סעדה נבחר לאחד מ-50 המשפיעים החברתיים של 2017 של עיתון "ידיעות אחרונות

מנהל מיזם "קהילות בטוחות" ב"יוזמות קרן אברהם" ששם לו כמטרה את המאבק בפשיעה ובאלימות וקידום שיטור שוויוני ביישובים הערביים.הוא  חבר בפורומים לפיתוח כלכלי בחברה הערבית ופעיל לקידום שוויון וחיים משותפים.
במסגרת פעילותו כמנהל מיזם "קהילות בטוחות", הוביל רסול את עריכת מדד הביטחון האישי בחברה הערבית - סקר רחב היקף שמודד את תחושת הביטחון האישי של האזרחים הערבים בארץ. בנוסף, הוביל גם את קמפיין הרשת נגד תופעת הנשק הבלתי חוקי "נקה ביתך מנשק" בשיתוף אישי ציבור, ראשי רשויות ומנהיגים בולטים בציבוריות הערבית.
בנוסף נמצא רסול בקשר הדוק עם ראשי רשויות בחברה הערבית, פעילים חברתיים ואישי ציבור כמו גם בעלי תפקידים בכירים במשטרה ובמשרד לביטחון פנים במטרה לשפר את שירותי השיטור לחברה הערבית ולבנות את אמון החברה הערבית בכוחות האכיפה.עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים