Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

דו"ח של המרכז להעצמת האזרח, יוזמות קרן אברהם ומעש חושף:
באיחור של ארבע שנים הושג היעד של 10% ערבים בשירות המדינה
המשרד לשוויון חברתי – 1.4% ערבים; המשרד לפיתוח הנגב והגליל – 1.8%
קרן אברהם: להעלות את שיעור הערבים בשירות המדינה ל-15% עד 2022


ארבע שנים באיחור ועשור לאחר החלטת הממשלה להעלות את שיעור הערבים במשרדים וגופי ממשלה, ל-10%, הושג היעד באופן חלקי ביותר. בעוד שבכלל שירות המדינה חצה שיעור הערבים את סף ה- 10%, הרי שבחלק ממשרדי הממשלה, כולל במשרדים בעלי חשיבות קריטית למיעוט הערבי, שיעור הערבים זעום, כך למשל במשרד לשוויון חברתי עומד שיעורם על 1.4% ובמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל על 1.8%. זאת בעוד שרוב אזרחי המדינה הערבים חיים באזורי הפריפריה, מהם כ- 80% בגליל ובנגב.

הנתונים עולים ממחקר חדש שביצעו במשותף הארגונים "יוזמות קרן אברהם", "המרכז להעצמת האזרח" ו"מעש", במטרה לבדוק את יישום החלטת הממשלה משנת 2007 שקבעה כי עד 2012, ייוצג המיעוט הערבי בשירות המדינה בשיעור של לפחות 10%.


לקריאת הדו"ח במלואו - לחצו כאן

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים