Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

2.1.2017

עבריינים בעל כורחם - מביאים את מצוקת הדיור בישובים הערבים לתקשורת העברית

"בוועדת התכנון שמחליטה כיצד תיראה העיר הערבית טירה יושבים יהודים בלבד".
אם המשפט הזה כשלעצמו לא מספיק צורם, בסיור שערכנו עם כתב הנדל"ן גיא נרדי מ"גלובס" בעיר, הסביר ד"ר ת'אבת אבו ראס, כי "בניגוד לקבוצות אחרות בישראל, בתכנון עיר ערבית ,המרכיב התרבותי פשוט לא נלקח בחשבון".
בסיור שנערך במסגרת מיזם "המדיה כמרחב משותף" שלנו ובו הצגנו את מצוקת הדיור הייחודית בישובים הערבים כפי שהיא משתקפת בעיר טירה, נפגשנו עם ראש העיר מאמון עבד אלחי וכן עם עו"ד ג'לאל מנסור, מהנדס תחבורה ואיש עסקים ועם פאדי סמארה מתכנן ערים וממייסדי עמותת "מהנדסים למען טירה". השלושה תיארו את החסמים העומדים בפני פיתוח ובנייה בישובים הערבים והופכים אזרחים רבים לעברייני בנייה בעל כורחם.

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון "גלובס"

מיזם "המדיה כמרחב משותף" נולד במטרה להעלות את היקף ואיכות הסיקור של החברה הערבית בתקשורת בשפה העברית. החברה הערבית מהווה 20% מהאוכלוסייה בישראל ועם זאת רק 2% מהסיקור התקשורתי עוסק בחברה הערבית, סיקור שלרוב הינו מוטה ולא משקף את מכלול המרכיבים שלה. עצם החיים הנפרדים של יהודים וערבים בארץ הולידו אנומליה שבה יהודים לא נחשפים לאזרחים ערבים במסגרת שגרת יומם, אלא בעיקר דרך מסכי הטלוויזיה ובתיווך אמצעי התקשורת ומכאן החשיבות הרבה שבקידום סיקור מאון ומלא של החברה הערבית.

במסגרת המיזם מועברים לעיתונאים קורסי שפה ותרבות ערבית, סיורי שטח לכתבים בישובים ערבים, שיחות רקע והעברת מידע על סוגיות מרכזיות המעסיקות את האזרחים הערבים בארץ, בהם מצוקת הדיור והבנייה בישובים הערבים.
 


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים