Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הצגת מדד הביטחון האישי בחברה הערבית בנושא אלימות פשיעה ושיטור בישובים הערבים 2017

בוועדה החדשה לשילוב ערבים ושוויון חברתי בראשות ח"כ אחמד טיבי


גאים להציג בפניכם את מדד הביטחון האישי בחברה הערבית שנת 2017 שחשפנו היום בוועדה החדשה בראשות ח"כ אחמד טיבי לשילוב ערבים ושוויון חברתי.
לא בכדי בחר ח"כ טיבי בסוגיית הפשיעה לפתיחת פעילות הוועדה: כש-55% מבין האזרחים שקיפחו את חייהם באירועים אלימים היו ערבים – פי 2.5 משיעורם באוכלוסייה – היקף הפשיעה המאורגנת, האירועים האלימים והיעדר הביטחון האישי בישובים הערבים משקפים את חוסר השוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל.

בדיון שהתקיים בנושא האלימות, הפשיעה והנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, הצגנו בפני הח"כים את המרכיבים ההכרחיים למיגור התופעה:

1. תכנית לאומית - פיתוח והפעלת תכנית בין-משרדית, למאבק בפשיעה ביישובים הערבים, כחלק מפיתוחם הכלכלי החברתי.
2. שיטור נוכח ומיטיב – נוכחות משטרתית קבועה, נגישה, קשובה ושרותית ביישובים הערבים.
3. מיקום תחנות משטרה ב'מתחמי חירום' - הבאת שירותי חירום (כיבוי אש והצלה, מד"א ומיגון) לישובים הערבים תגביר את הביטחון ותיתן תחושה אכפתיות כלפי האזרחים הערבים.
4. הידברות ממוסדת בין המשטרה לקהילה - הקמה והפעלה של מנגנוני הדברות קבועים בין תחנות המשטרה לציבור אותו הן משרתות, לצורך שקיפות, דיווחיות ותיאום בפתרון בעיות.
5. מבצעים למסירת נשק - מיסוד המבצעים למסירה של נשק מרצון ובמקביל להגביר את האכיפה.
6. חינוך נגד אלימות – לפתח ולהפעיל במסגרת החינות הפורמלי תכניות חינוך נגד אלימות.
7. מחקר – סקרים ומחקרים הבודקים את רמת האלימות, איכות השיטור ושביעות הרצון של התושבים.

לעיון במדד המלא: לחצו כאן

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים