Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

10 ביולי 18

המשטרה לא יכולה להתמודד עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בעצמה:
אנו עומדים בפני אסון חברתי הדורש התערבות ממשלתית בין משרדית

יום מאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית, שהתקיים היום ביוזמת ח"כ איימן עודה: יוזמות קרן אברהם בנוכחות מוגברת בדיונים שהתקיימו בוועדות השונות, הציגה בכנסת קווים ראשונים לתכנית מערכתית שתכלול איגום יכולות וכלים תוך שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים:
• המשרד לביטחון פנים שישמש מטריה למרכיבי השינוי במשטרה
• משרד המשפטים, שימקד מאמצים בהחמרת ענישה, במרכזי גישור קהילתיים ובהפיכת מח"ש לקשוב ורלוונטי יותר לאזרחים הערבים.
• משרד החינוך שיפעיל תכניות לימוד בנושא אלימות, זהירות בדרכים ועוד הן במערכת החינוך הפורמלית והן בזו הבלתי פורמלית, מתנ"סים עירוניים וכיו"ב.
• לאלה חייבים להצטרך גם משרדי האוצר והכלכלה, רשות המיסים, המפקח על הבנקים והממונה על הגבלים עסקיים, משרד השיכון בשיתוף עם מינהל התכנון במשרד האוצר שלכל אחד מהם תפקיד במיגור הפשיעה.
חוק וסדר, ביטחון ותחושת מוגנות הם זכות אזרחית יסודית המגיעה גם לאזרחים הערבים. העדרם הוא חסם עצום לפיתוח חברתי וכלכלי של הישובים הערבים עד כדי סכנה למימושן המיטבי של תכניות הממשלה השונות לקידום החברה הערבית.

לעיון בנייר העמדה המלא

דרושה תכנית לאומית

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים