Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
 
כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

מאי ערו, מנהלת תחום שפות ביוזמות אברהם מלמדת בשיעור הערבית הגדול בעולם
ד

ד"ר ת'אבת אבו ראס נאם במוצ"ש בהגנה נגד חוק הלאום בכיכר הבימה בערבית ובעברית:

חוק הלאום מחלק את אזרחי המדינה לשווים יותר ושווים פחות
לראשונה: קורס שפה ותרבות ערביתבכאן תאגיד השידור הישראלי

לראשונה: קורס שפה ותרבות ערביתבכאן תאגיד השידור הישראלי

מבית תכנית ההכשרות של "יוזמות קרן אברהם"
הריסת  בתים ללא תכנית ללא מתן מענה למשבר הדיור בחברה הערבית אינה פתרון

הריסת בתים ללא תכנית ללא מתן מענה למשבר הדיור בחברה הערבית אינה פתרון

דרושה תכנית פעולה מוסכמת על כל הצדדים
הכנסת אישרה את חוק הלאום

הכנסת אישרה את חוק הלאום

חציית קו אדום ביחסי הממשלה עם אזרחי המדינה וחלוקתם לשווים יותר ושווים פחות
המשך

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים