Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מיפוי המפגעים הסביבתיים ברשויות יהודיות וערביות בלב הגליל  

במסגרת מיזם מרקם בגליל הפועל לקידום שיח ציבורי ומדיניות ציבורית בנושא ערים ואזורים מעוריבים בישראל יצא פרסום חדש הממפה מפגעים סביבתיים באזור לב הגליל החושף ששמורות טבע רבות בגליל הפכו לאתרי פסולת והנחלים לתעלות ביוב המזהמים את הסביבה וגורמים לפגיעה קשה בתושבים.


לקריאת הפרסום


Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים