Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון בין ערבים לבין יהודים בישראל


 אסופת מאמרים אשר גובשה ביוזמות קרן אברהם לקראת מושב מיוחד שנערך בנושא בכנס שדרות לחברה בשנת 2008. המאמרים עוסקים בסוגיית ההשתלבות הכלכלית של האוכלוסייה הערבית ומאירים תחומי תוכן מרכזיים המבטאים את פוטנציאל התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון יהודי-ערבי.

פרסום זה מצטרף לסדרת פרסומים של יוזמות קרן אברהם הדנים באחריות הממשלתית לשילוב ולשוויון ובתועלות הגלומות בשילוב זה.


לקריאת המסמך 


Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים