Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 החברה הערבית בישראל – אוגדן מידע

לראשונה בישראל יצא לאור אוגדן מידע מקיף על המיעוט הערבי בישראל. האוגדן, בהוצאת יוזמות קרן אברהם, נועד לסייע ל כ- 3,000 קובעי המדיניות, לקבל החלטות מושכלות, המבוססות על מידע מהימן, בכל הקשור לחברה הערבית בישראל.

האוגדן מכיל 400 עמודים וכולל למעלה משבעים לוחות נתונים, תרשימים ומפות, מידע ונתונים סטטיסטיים; סקירה של הממד ההיסטורי-לאומי; ריכוז של החלטות ממשלה בנושא האזרחים הערבים; מידע אודות הפערים הכלכליים בין יהודים לבין ערבים; דיון בנושא מעמד המיעוט הערבי במדינה; סקירה של המפה הפוליטית הערבית על זרמיה ומפלגותיה; מגמות ותמורות ביחסי יהודים וערבים; סקירת התקשורת והספרות הערבית ומידע בנושא ארגונים ועמותות ערביות. 

האוגדן חובר על ידי ד"ר אלי רכס (מחבר ועורך ראשי) ומר אריק רודניצקי, מאוניברסיטת תל-אביב. כקוראים חיצוניים של הפרויקט שימשו הסוציולוג פרופ' עזיז חיידר מן האוניברסיטה העברית ומכון ון-ליר והגיאוגרף פרופ' ראסם חמאיסי מאוניברסיטת חיפה.

חיבור הפתיחה של האוגדן נכתב על ידי פרופ' (אמריטוס) שמעון שמיר אשר כיהן כחבר "ועדת אור" לחקר אירועי אוקטובר 2000 וכותרתו: "קידום המגזר הערבי ושילובו: משימות ואבני נגף".

לקריאת האוגדן
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים