Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל 

לקראת הבחירות לכנסת ה- 19, ערכה עמותת "יוזמות קרן אברהם", מחקר עמדות מקיף בחברה הערבית. המחקר נועד לעמוד על הסיבות לירידה החדה שחלה בשיעורי ההצבעה של הציבור הערבי לבחירות בעשור האחרון ולהצביע על גורמים העשויים לעלות את שיעורי ההשתתפות בעתיד.

לקריאת הפרסום 
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים