Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

אוגדן המידע – החברה הערבית בישראל

 אוגדן המידע – החברה הערבית בישראל הופק לראשונה בשנת 2009 כדי להציג מידע מעודכן, זמין ונוח הן לקהל הרחב והן לאחראים להתוויית המדיניות ולמימושה. מידע זה נועד להעמיק את הידע בתחום ולסייע בקבלת החלטות מבוססות ומושכלות. האוגדן הופץ למעגל רחב של קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בממשלה ובכנסת וכן לנציגי האקדמיה, לגופי התקשורת ולקהל הרחב.

המהדורה השנייה שלפניכם כוללת שלושה פרקים חדשים: המורשת התרבותית, הדתית והלאומית-פוליטית של הערבים אזרחי ישראל; סוגיית הקרקעות; החברה הבדווית בנגב. בנוסף עודכנו הנתונים שהופיעו במהדורה הראשונה, הפרקים הורחבו ונוסף להם מידע עדכני.

 לקריאת הפרסום ולהורדתו: 

 
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים