Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

22 נשים מהישוב הבדואי אבו-קרינאת מתחילות הכשרה לשילובן
בעבודה במסגרת מיזם "שריקאת חיאה"


7.5.2012

 קבוצה של 22 נשים בדואיות מהכפר הבדואי אבו-קרינאת (סמוך לדימונה) מתחילה השבוע תהליך הכשרה מקיף במטרה להשתלב במעגל העבודה.

בשלב ראשון ישתתפו הנשים בסדרת קורסים בסיסיים: קורס עברית בהיקף של 90 שעות; קורס מחשבים (40 שעות) והכנה לעולם העבודה ושיווק עצמי (60 שעות). בשלב שני ייבנה לכל אישה פרופיל תעסוקתי עפ"י יכולותיה, רצונותיה וצרכיה, במטרה להתאים לה הצעות עבודה רלוונטיות. לאחר מכן, על סמך מיפוי מקיף של מקומות התעסוקה הפוטנציאליים והיצע המשרות הפנויות בהן, תוגש מועמדותן של המתאימות מבין הנשים ויוחל בתהליך הקבלה והקליטה בתעסוקה.

פתיחת הקבוצה נעשית במסגרת מיזם שריקאת חיאה ("שותפות לחיים") של עמותת "יוזמות קרן אברהם" בשיתוף עם מרכז התעסוקה "אל-ריאן" והמועצה האזורית אבו-בסמה המאגדת שמונה כפרים בדואים שהוכרו בשנים האחרונות.

לתחילת הפעלת הקבוצה באבו-קרינאת קדמה פעילות הסברה אינטנסיבית בקרב המשפחות והמנהיגות הקהילתית, במטרה להבהיר את חשיבות יציאתן של נשים לעבודה מחוץ לבית ולגייס תמיכה לרעיון.

ההחלטה לפתוח את הקבוצה באבו-קרינאת התקבלה בקרן אברהם לאחר שבשנים האחרונות מופעלות בהצלחה קבוצות דומות בגליל. בישובים בהם מבוצע הפרויקט שולבו בעבודה 70% מן המשתתפות. זאת כאשר שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות עומד על כ- 23% בלבד. 

אמנון בארי-סוליציאנו, מנהל שותף בקרן אברהם אמר כי: "תכנית שריקאת חיאה הוכיחה כי אין שחר לתפיסה שנשים ערביות אינן יכולות לצאת מביתן ולהשתלב בעבודה. עם זאת, הגברת מוכנות לעבודה בקרב נשים ערביות מחייבת פיתוח מקומות עבודה בנגב".

נדיה איסמעיל, מנהלת המיזם, אמרה לנשים כי: "מותר לנו לחלום, מותר לנו לשאוף לעתיד טוב יותר לנו ולילדינו, עתיד שלא מסתכם בהישרדות אלא עתיד שמאפשר צמיחה והתפתחות אישית ומקצועית. בשביל זה צריך לאזור אומץ ולעשות את השינוי, בשביל זה צריך עבודה".
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים