Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 דיון בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה על קידום מעמדן של נשים ערביות- בהשתתפות יוזמות קרן אברהם

20.2.2012

איה בן-עמוס, רכזת פעילות פרלמנטרית ביוזמות קרן אברהם, השתתפה בדיון בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה ודיברה בשם קרן אברהם על מיזם שריקאת חיאה (שותפות לחיים), ואחוזי הצלחתו בשילוב נשים ערביות במעגל העבודה, ועל החשיבות של הוספת מקומות עבודה, תחבורה ציבורית ומעונות יום לצורך מימוש מטרה זו. בן-עמוס דיברה גם על הצורך בהכוונה תעסוקתית לצעירות לתחומים שהן לא נחשפות אליהן, וכן פתרונות למצוקות הקיימות, כמו אלפי מורות ערביות מובטלות שיכולות להשתלב במערכת החינוך היהודית, כפי שהוכח במסגרת תכנית הלימודים יא סלאם, המופעלת ע"י יוזמות קרן אברהם בשיתוף עם משרד החינוך.

 

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים