Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 מאבק אפקטיבי בעוני הגובר בחברה הערבית מחייב הכשרה והשמת נשים ערביות בתעסוקה בנוסף לפיתוח אזורי תעסוקה, תחבורה ציבורית ומעונות-יום בישובים הערבים

14/2/2012

מאבק אפקטיבי בעוני הגובר בחברה הערבית מחייב את הממשלה לפעול באופן נמרץ להכשרה והשמה של נשים ערביות בעבודה, כך שברוב המשפחות הערביות שני בני הזוג יתרמו לפרנסת המשפחה" כך אומרים בעמותת "יוזמות קרן אברהם" בהתייחס ליום המאבק בעוני המצוין היום בכנסת.

עוד אומרים בקרן אברהם כי למאמץ לשילוב נשים ערביות בתעסוקה חייבים להתלוות מהלכים נרחבים של פיתוח אזורי תעסוקה, הקמת מערכי תחבורה ציבורית יעילה ופתיחת רשת מעונות יום לפעוטות בישובים הערבים. רק השילוב בין המרכיבים הללו יאפשר לממשלה להשיג את היעד שקבעה לעצמה של 40% השתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות עד 2020.

"חסמים חיצוניים ותשתיתיים הם המעכבים את השתלבותן של נשים ערביות בתעסוקה ולא מאפיינים תרבותיים של דת ומסורת" אמרו מנהליה השותפים של העמותה מוחמד דראושה ואמנון בארי-סוליציאנו "המיזם הניסיוני "שריקאת חיאה" ("שותפות לחיים") המופעל ע"י יוזמות קרן אברהם בשש רשויות מקומיות ערביות בשנים האחרונות הוכיח כי קיים ביקוש עצום לעבודה בקרב נשים ערביות והפריך מכל וכל את הטענות כי "חסמים מנטליים" מונעים את יציאת הנשים לעבודה". 

ביוזמות קרן אברהם קראו היום לממשלה לאמץ ולהרחיב את המודל המבוסס על הכשרה נרחבת, השמה ולווי פרטני של נשים, אשר למעלה מ- 60% מן המשתתפות בו שולבו בהצלחה בעבודה.
בקרן אברהם ברכו גם על קביעתה של משלחת קרן המטבע הבינלאומית כי שילובן של נשים ערביות חיוני ליציבותה הכלכלית של ישראל.Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים