Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 תעסוקת נשים ערביות- כתבה בערוץ 2 

30.1.2012

כתבה על מיזם "שריקאת חיאה" שודרה בכתנית חיסכון בערוץ 2.
מתוך אמונה כי שילוב נשים ערביות בשוק העבודה יתרום לחיזוק מעמדה החברתי והכלכלי של האישה הערבייה, להגברת שילובם של האזרחים הערבים בחברה הישראלית ולהעצמה כלכלית של החברה הערבית בכללותה, מפעילה יוזמות קרן אברהם את מיזם "שריקאת חיאה – שותפות לחיים" להשמת נשים ערביות.


לצפייה בכתבה 

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים