Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

פורום נשיא המדינה להתמודדות עם האלימות בחברה הערבית

28.2.2013 

פורום נשיא המדינה להתמודדות עם האלימות בחברה הערבית התכנס היום לישיבה שנייה ובנוכחות  אקדמאיים, אנשי ציבור, מובילים בחברה האזרחית ונציגים ממשרדי הממשלה. מוחמד דראושה, מנהל שותף ביוזמות קרן אברהם, שהשתתף בפורום, אמר " נושא האלימות מצריך טיפול בשני כיוונים: האחד, טיפול בנושאים פנים קהילתיים והובלת הקהילה על ידי המנהיגות הערבית להתמודדות עם האלימות ויצירת מנגנונים פנים קהילתיים לשם כך. השני, הגברת האכיפה בתוך הקהילה הערבית וסגירת הפער בנשוא זה על ידי הקצאת משאבי שיטור ניכרים " כמו כן, הוסיף דראושה כי יש צורך, בין היתר, בטיפול בנוער והצעירים שאינם מוצאים מסגרות ביישובים שלהם ומציע להשתמש במבנים קיימים לא מנוצלים היטב ולרוב סגורים אחר הצהריים לשם הפעלתן לטובת בני הנוער והצעירים דבר שבוודאי יצמצם את תופעת האלימות"

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים