Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
 מחקר של קרן אברהם בנושא שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית:

התעלמות מוחלטת מהשפה הערבית במשרדי האוצר, הפנים, התקשורת, הדתות, התרבות והספורט, פיתוח הנגב והגליל, המדע והטכנולוגיה והרווחה


21.4.2013

השפה הערבית, שפה רשמית בישראל ושפת אמם של חמישית מאזרחיה, לא מקבלת כל ביטוי ב-11 אתרי אינטרנט של משרדים ורשויות ממשלתיות מרכזיות.
כך נמצא במחקר מקיף של עמותת יוזמות קרן אברהם שנערך במטרה לגלות באיזו מידה קיימים פערים באיכות, היקף ונגישות שירותי ממשלה מקוונים המוענקים לאזרחי המדינה בשפה הערבית, לעומת אלו הניתנים בעברית.

מדובר בין השאר באתרים של משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד התקשורת, משרד הדתות, משרד התרבות והספורט, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד המדע וטכנולוגיה. איסוף הממצאים נעשה בסוף שנת 2012.

עוד נמצא כי ב-13 אתרים נמצא פער גדול מאוד בין נפח ואיכות מופעי השפה הערבית למופעי העברית: באתר משרד התחבורה, משרד החינוך, משרד התמ"ת, משרד המשפטים, משרד האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הבינוי והשיכון, המוסד לביטוח הלאומי, פורטל הרשות השופטת ואתר בית המשפט העליון, וכן אתרי עיריית תל אביב-יפו ועיריית חיפה.

מן העבר השני, אתר הכנסת הוא השוויוני ביותר. בולטים לטובה גם אתר משרד ראש הממשלה, המשרד לביטחון פנים אתר משרד התיירות ושירות התעסוקה.

המחקר, בניהול פרופ' יוני מזרחי, ראש החוג למערכות מידע במכללת עמק יזרעאל, בדק 34 אתרים לפי החלוקה הבאה: 25 אתרים של משרדי ממשלה, ארבעה אתרים של הרשות השופטת, אתר הכנסת, וארבעה אתרים של רשויות מקומיות ואזוריות מעורבות.

הבדיקה נעשתה באמצעות מדד שפותח במיוחד עבור המחקר הנוכחי, המשווה בין היקף ואיכות השירותים בעברית ובערבית בסולם של 0-4, ומשקלל גם את רמות המורכבות השונות של השירותים הזמינים באתר בעברית. 
מהמחקר עולה שהיעדר מדיניות ברורה ומחייבת היא הסיבה העיקרית להנגשה הלקויה של שירותים מקוונים לאזרחים הערבים בשפתם, שהינה שפה רשמית בישראל.

מנהלי קרן אברהם, אמנון בארי-סוליציאנו ומוחמד דראושה, ציינו כי מצערת במיוחד העובדה שבין האתרים בהם אין כל שירות בשפה הערבית נמצאים גם אתריהם של משרדי ממשלה אשר האוכלוסייה הערבית נזקקת לשירותיהם במיוחד, והוסיפו כי היעדר הערבית במרחב הציבורי המקוון משדר מסר שלילי לאזרחים הערבים. השניים אמרו כי "ראוי לחייב בחוק תרגום מלא של אתרים ממשלתיים לשפה הערבית, בין השאר ע"י הקמת גוף ממשלתי 'המתרגם הממשלתי' וציודו באמצעים מתאימים, כולל סמכויות אכיפה. בנוסף, יש למסד תהליכי בקרה שנתיים שיפקחו על מצב השירותים המקוונים בערבית".

לקריאת הפרסום 


הידיעה התפרסמה במקומות הבאים: 
אתר NRG - לקריאה 
אתר כלכליסט: לקריאה   
ראיון עם אמנון בארי סוליציאנו בתכנית "יהיה בסדר" - גלי צה"ל. להאזנה 
ראיון עם באסם כנאענה, בתכנית "שכן קרוב", רשת ב'. להאזנה

 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים