Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 יוזמות קרן אברהם:
הצעת התקציב החדשה תפגע באופן קשה באזרחים הערבים


12.5.2013 

"הצעת התקציב שהגיש משרד האוצר לממשלה תפגע באופן קשה באזרחים הערבים בישראל ובמאמצים של הממשלה עצמה לקדם שילוב של אזרחים ערבים בתעסוקה ובכלכלה", כך נכתב בנייר עמדה שהגיש ארגון יוזמות קרן אברהם לשרי הממשלה וחברי הכנסת. נייר העמדה מתייחס לשלושה סעיפים בתקציב המדינה אשר פוגעים ישירות בציבור הערבי בישראל:

• הכנסת קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות לכל הטבה או פטור: ההנחה לפיה נשים ערביות אינן משתתפות במעגל העבודה מתוך בחירה הינה הנחה שגויה. שיעור התעסוקה הנמוך בקרב נשים ערביות נובע ממדיניות הזנחה בת עשרות שנים בתחומים כמו היעדר אזורי תעסוקה ותעשייה ביישובים ערבים, היעדר תחבורה ציבורית מספקת ומחסור במעונות יום. לפיכך, קריטריון זה מעניש את האזרחים הערבים על מחדליהן של ממשלות ישראל עצמן, ועל כן יש להחריג משפחות ערביות מקריטריון זה.

• גזירות אחידות על הציבור הישראלי אשר פוגעות באופן קשה במשפחות עניות: 38.9% מהמשפחות העניות בישראל הן משפחות ערביות - כמעט פי שניים משיעור האזרחים הערבים באוכלוסייה; כ- 65% מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני, לעומת 24.2% מהילדים היהודים. חולשתן הכלכלית של הרשויות המקומיות הערביות תמנע מהן לתגבר שירותים חברתיים שיקלו על המצוקה החברתית שתיווצר בעקבות הגזירות הכלכליות. לכן, יוזמות קרן אברהם קוראת לממשלה למצוא פתרון הולם שיפצה ויתקן את הפגיעה החמורה ביותר במשפחות העניות.

• הקפאת קליטת עובדים בשירות המדינה: החלטת הממשלה מיום 11.11.2007 הציבה יעד לפיו עד סוף שנת 2012 אזרחים ערבים יהוו 10% מכלל עובדי המדינה. נכון לינואר 2012 שיעור העובדים הערבים בשירות המדינה עומד על 7.79%. סעיף זה מסכל את הסיכוי של הממשלה לעמוד ביעדים שקבעה לעצמה. לכן, יש להחריג מסעיף זה את קליטתם של עובדים ערבים בשירות המדינה.

מנהלי יוזמות קרן אברהם, אמנון בארי-סוליציאנו ומוחמד דראושה, מסרו כי: "לאחר שכל ממשלות ישראל נמנעו מלפתח אפשרויות תעסוקה לאוכלוסייה הערבית, כעת יש כוונה גם להענישה על שהיא אינה משתתפת מספיק בשוק העבודה. זהו אבסורד מוחלט, בבחינת הוספת חטא על פשע. השתתפות הנמוכה של אזרחים ערבים בשוק העבודה, ובמיוחד של נשים ערביות, היא תוצר של כורח ולא של בחירה. על הממשלה להכיר באחריותה ולפעול לפיתוח אזורי תעשייה ותשתיות תומכות תעסוקה כמו תחבורה ציבורית ומעונות יום ביישובים הערביים".

לקריאת נייר העמדה - לחצו כאן 

הידיעה התפרסמה במקומות הבאים: 
* ראיון עם איה בן עמוס, רשת ב' - להאזנה 
* דיווח ברשת ב' - להאזנה 
לקריאת המאמר של אמנון בארי סוליציאנו ומוחמד דראושה על הנושא - לחצו כאן 

 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים