Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

אוני' חיפה קבעה חופשות בחגי הנצרות והאיסלאם; זהו מסר חיובי משמעותי עבור הסטודנטים הערבים


28.5.13

הנהלת אוניברסיטת חיפה החליטה השבוע על הוספת שלושה ימי חופשה חדשים לכלל הסטודנטים, לפי החגים החשובים של הנצרות, האיסלאם והדרוזים – חג המולד, יום סיום צום הרמדאן (עיד אל פיטר) וחג הקורבן. זוהי האוניברסיטה הראשונה בישראל שמבצעת צעד כזה.
 
 בארגון יוזמות קרן אברהם, הפועל לשילוב ולשוויון בין יהודים לערבים, בירכו על ההחלטה:  "זהו מסר חיובי משמעותי עבור הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה, הן מבחינת הצורך שלהם בחופשה בזמן חגיהם, והן מבחינת ההכרה של המוסד שבו הם לומדים באמונותיהם. אנו קוראים לכל המוסדות האקדמיים בארץ ללכת בעקבות אוניברסיטת חיפה, ואם אכן כך יעשו, צעד זה יהווה תרומה לקידום החיים המשותפים בין יהודים וערבים בישראל.

יחד עם זאת, על מנת להפוך את האוניברסיטאות בישראל למרחב יהודי-ערבי משותף, על המוסדות האקדמיים בישראל לנקוט בצעדים נוספים כמו שימוש בשפה הערבית במרחב האוניברסיטאי הממשי והמקוון, בכנסים ובפרסומים; הצבת יעדים מדידים לשילוב ערבים בסגל האוניברסיטאי בכל רמותיו; עידוד התקשרות עם ספקים ערבים חיצוניים בסביבת המוסד; סיוע בקליטה של סטודנטים ערבים בלימודים ולאחר מכן בשוק התעסוקה; והענקת מלגות לעבודות מחקר שקשורות בחיים משותפים בין יהודים וערבים.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים