Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הפורום הראשון לחיים משותפים ע"ש אלן ב. סליפקא

24.5.13

הפורום הראשון לחיים משותפים ע"ש אלן ב. סליפקא נערך בבית ההארחה במשכנות שאננים בירושלים, בתאריכים 23 ו-24 בחודש מאי 2013. הפורום - על שם אלן ב. סליפקא (ז"ל), מייסד יוזמות קרן אברהם, איש חזון ומחלוצי המחשבה והפעולה לקידום עתיד משותף ליהודים וערבים אזרחי ישראל - עתיד להיות פורום שנתי בו יערכו דיוני עומק בסוגיות הליבה של יחסי יהודים וערבים בישראל: מעמדו של המיעוט וזכויותיו, משמעות הגדרת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית עבור המיעוט, הסדרים אפשריים לחיים משותפים בישראל ותמונת העתיד הרצויה. 

הפורום כלל כארבעים משתתפים – יהודים וערבים – בעלי תפקידים בכירים ממגוון תחומים: המערכת הפוליטית, השירות הציבורי, האקדמיה, החברה האזרחית, המגזר הפרטי, התקשורת, עולם הרוח והדת ומנהיגות צעירה. יו"ר קרן אברהם, אורני פטרושקה ומנכ"ל רדיו א-שמס, סוהיל כראם, ישמשו כיושבי הראש המשותפים של הכינוס הראשון של הפורום.

מטרת הפורום היא לאפשר דיון עומק בסוגיות הליבה הללו, תוך הסתכלות ארוכת טווח ובחינה של הצעדים הנדרשים לקידום שילוב ושוויון, נוכח התפתחויות אפשריות ביחסים בין הרוב היהודי והמדינה לבין המיעוט הערבי, בשים לב להקשר הרחב של הסכסוך הישראלי-ערבי בכלל והישראלי-פלסטיני בפרט.

הפורום הראשון נערך תחת הכותרת: "קידום שילוב במציאות של קיטוב: עשור קדימה", והתמקד בשתי סוגיות: הזהות של המיעוט הערבי בישראל והשתתפות הציבור הערבי בחברה הישראלית. לכל אחד מהנושאים הללו הוקדש מושב דיון. הדיונים התבססו על ניירות עמדה שהכינו עבור הכנס אקדמאים יהודים וערבים מובילים, וסוכמו בפרסום שיראה אור לאחר הכנס ויצביע על כיווני התקדמות עתידיים בתחום המדיניות.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים