Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

בעקבות פניית מנהלי קרן אברהם למנהל קול ישראל- 
שעות תחילתו וסיומו של צום הרמדאן יצויינו בחדשות מדי יום 

11.7.2013

מנהלי יוזמות קרן אברהם, אמנון בארי-סוליציאנו ומוחמד דראושה, פנו היום למנהל קול ישראל, מיכאל מירו בבקשה להנהיג במסגרת שידור החדשות של התחנה מידע על זמני תחילתו וסיומו של צום הרמדאן, המשתנים מדי יום בהתאם לזמני הזריחה והשקיעה.

במכתבם כתבו מנהלי קרן אברהם כי "אנו סבורים כי שידור זמני הצום עולה בקנה אחד עם תפקידה של רשות השידור הממלכתית בהעברת מידע לקבוצות משמעותיות באוכלוסייה בדומה הודעות מזג-האוויר לימאים, הודעות ליחידות צה"ל וזמני כניסת השבת ויציאת השבת עבור יהודים דתיים."

מיכאל מירו, נענה בחיוב לבקשתם של מנהלי קרן אברהם ובמהלך חודש הרמדאן שעות תחילתו וסיומו של הצום יוקראו במהדורת החדשות מדי יום בשעה 14:00.
מנהלי קרן אברהם בירכו על החלטתם של מנהלי קול ישראל. "זו פעולה שמשדרת הכרה ולגיטימציה מצד רשות ציבורית מרכזית לכמיליון וחצי מוסלמים שחיים במדינת ישראל. אנו קוראים לכלי תקשורת נוספים לתת ביטוי לתכניו ומנהגיו של חודש הרמדאן, ולחשיבותו לאוכלוסייה המוסלמית בישראל".

לקריאת המכתב במלואו
להאזנה למהדורת החדשות 
לקריאת תשובת רדיו קול ישראל
 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים