Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

תגובת יוזמות קרן אברהם להצעת חוק "זכויות התורמים למדינה"

16/7/2013

יו"ר הקואליציה, ח"כ יריב לוין, הגיש נוסח חדש לחוק "זכויות התורמים למדינה" המפלה לטובה משרתים בצה"ל או בשירות לאומי. על פי החוק החדש, עסקים פרטיים יוכלו להעדיף בוגרי צה"ל או שירות אזרחי בקבלה לעבודה, מבלי שהדבר ייחשב אפליה אסורה. בנוסף, נקבע בהצעת החוק כי מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו להעדיף "תורמים למדינה" במתן זכות לשכירת דירה במעונות הסטודנטים, וגופים ציבוריים שיערכו מכרזי מקרקעין למגורים יוכלו להעדיף הצעות של חיילים משוחררים או בוגרי שירות אזרחי ב-30 אחוזים מן המקרקעין המוקצים בפרויקט. זאת, בתנאי שההעדפה לא תהיה גדולה מסך 15 אחוזים מן ההצעה שהגישו.

מארגון יוזמות קרן אברהם, שפועל לשילוב ולשוויון בין יהודים לערבים, נמסר בתגובה לגרסתה החדשה של הצעת חוק "זכויות התורמים" כי "גרסה זו של הצעת החוק לא משנה את מהותה והיא שההצעה ממשיכה את מגמת ההדרה של המיעוט הערבי בישראל, ותפגע במאמצים לשלב את האזרחים הערבים בהשכלה גבוהה ובתעסוקה - שילוב שהינו אינטרס מובהק של החברה הישראלית כולה. השירות האזרחי נתון במחלוקת עמוקה בחברה הערבית ויש צורך בהידברות עם ההנהגה הערבית להשגת מתווה להתנדבות קהילתית שיהיה מוסכם ויהווה מנוף לשילובם של צעירים ערבים בחברה. אפליית מי שאינם מתנדבים לשירות טרם השגת מתווה מוסכם, רק תעמיק את האפליה הקיימת כלפי אזרחים ערבים ותחריף את תחושת הניכור בקרבם".

באשר לסעיפי החוק השונים אומרים בקרן אברהם כי "סעיף החוק המאפשר לעסקים פרטיים להפלות את מי שלא שירת מהווה כסות חוקית לעסקים שמתגאים בכך שאינם מעסיקים ערבים תחת סיסמאות כמו 'עבודה עברית' וממילא יעמיק את הקושי של אקדמאים ערבים, שסובלים מאפליה קשה בשוק הפרטי, למצוא תעסוקה ההולמת את השכלתם וכישוריהם. הסעיף העוסק בהקצאת דיור באוניברסיטאות יפגע במאמצים של המדינה עצמה – שבאו לידי ביטוי בדו"ח מחודש מארס של הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה – להנגיש את ההשכלה הגבוהה לצעירים ערבים, ובמיוחד בהתחשב בכך שלסטודנטים ערבים קשה יותר לשכור דירה בסמוך לקמפוס נוכח סירובם של בעלי דירות רבים להשכיר דירות לערבים."

מנהלי יוזמות קרן אברהם, אמנון בארי סוליציאנו ומוחמד דראושה, שלחו מכתב לשרת המשפטים, ח"כ ציפי לבני, ובו הם קראו לה להמשיך ולהתנגד לקידום החוק גם בגרסתו הנוכחית

לקריאת המכתב שנשלח לשרת המשפטים 
התגובה התפרסמה באתר הארץ - לקריאה 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים