Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
צוות
מנהיגות מתנדבת
נתונים כספיים
דרושים

צוות יוזמות קרן אברהם כולל עובדים ערבים ויהודים


 

 

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים