Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

דרושה תכנית לאומית למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית

 מדד הביטחון האישי בחברה הערבית  2017

בוועדה החדשה לשילוב ערבים ושוויון חברתי בראשות ח"כ אחמד טיבי

דרושה תכנית לאומית למיגור הפשיעה בחברה הערבית

תשעת העקרונות שמתווה אמנון-בארי סוליציאנו, מנכ"ל שותף של "יוזמות קרן אברהם"

"הפתרון לבעיית הנשק הבלתי חוקי נעוץ בדיאלוג בין המשטרה לקהילה  - אותו מקדם רסול סעדה עם מיזם "קהילות בטוחות"

כשהפשע משתולל הצמיחה נפגעת

צמיחה כלכלית, הנגזרת מכוח קנייה ויציבות עסקית, לא תיתכן כל עוד כנופיות פשע ימשיכו להשתולל ביישובים הערבים

עבריינים בעל כורחם - מביאים את מצוקת הדיור בישובים ערבים לתקשורת המיינסטרים בעברית

סיור בטירה עם כתב התכנון של "גלובס" - גיא נרדי

tafiTV

מאי ערו בראיון לירון לונדון-תעסוקת מורות ערביות

מאי ערו מנהלת תחום שפות וכשירות תרבותית באקדמיה בראיון לירון לונדון בנושא תעסוקת מורות ערביות
כתבות נוספות
מדיניות לשילוב ושוויון
חינוך לחיים משותפים
שיטור בחברה משוסעת
פיתוח כלכלי ותעסוקה
שירותים שוויוניים
חדש
בקרן
אברהם
 
חדש
בקרן
אברהם
 
חדש
בקרן
אברהם
 
חדש
בקרן
אברהם