Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

TAFI TV - ערוץ המולטימדיה של קרן אברהם 

="Arrow"
ייצוג האזרחים הערבים בשירות המדינה

ייצוג האזרחים הערבים בשירות המדינה

ראיון עם ד"ר תאבת אבו ראס בנושא ייצוג האזרחים הערבים השירות המדינה: " יש שינוי אבל לא מספיק: הייצוג החסר של ערבים בשירות המדינה"
="Arrow"
קורס בכשירות תרבותית לעובדי האוני' העברית

קורס בכשירות תרבותית לעובדי האוני' העברית

ראיון עם ד"ר תאבת אבו ראס על פתיחת קורס ראשון מסוגו בכשירות תרבותית לעובדי אגף חירום וביטחון באוניברסיטה העברית
="Arrow"
יום השפה הערבית בכנסת

יום השפה הערבית בכנסת

ראיון עם ד"ר ת'אבת אבו ראס בתכנית "לקראת המליאה" המשודרת בערוץ הכנסת, על יום השפה הערבית בכנסת שיזם ח"כ יוסף ג'בארין
="Arrow"
ערוץ הכנסת: ראיון עם ד

ערוץ הכנסת: ראיון עם ד"ר תא'בת אבו ראס

צפו בראיון עם ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנהל שותף בקרן אברהם, על התנאים שמציבה הממשלה לקבלת תקציבים במסגרת התכנית הכלכלית לפיתוח החברה הערבית. הראיון שודר באולפן הפתוח של ערוץ הכנסת.
="Arrow"
הקמפוס כמרחב משותף ושוויוני

הקמפוס כמרחב משותף ושוויוני

בימים מתוחים אלה, חשוב לפעול על מנת ולהפוך את הקמפוס למרחב משותף ושוויוני וזירה לביטוי וקבלה של דעות והשקפות שונות, תוך שמירה על כבוד הדדי וערכים של חיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל
="Arrow"
שני חגים, שני עמים - יום אחד

שני חגים, שני עמים - יום אחד

יום הכיפורים ועיד אל אדחא יחולו השנה באותו יום. במטרה להעלות מודעות לסמיכות החגים ולהפיץ את הקריאה לכבוד הדדי וסובלנות הפקנו את הסרטון הזה
המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים