Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

TAFI TV - ערוץ המולטימדיה של קרן אברהם 

="Arrow"
מאי ערו  בראיון לירון לונדון-תעסוקת מורות ערביות

מאי ערו בראיון לירון לונדון-תעסוקת מורות ערביות

מאי ערו מנהלת תחום שפות וכשירות תרבותית באקדמיה בראיון לירון לונדון בנושא תעסוקת מורות ערביות
="Arrow"
הזהות המורכבת של הפלסטינים אזרחי המדינה

הזהות המורכבת של הפלסטינים אזרחי המדינה

ראיון עם ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל שותף של קרן אברהם, בתכנית "עושים סדר" עם גל גבאי
="Arrow"
 ד

ד"ר תאבת אבו ראס בעצרת לציון 22 שנה לרצח יצחק רבין

נאומו של ד"ר תאבת אבו ראס בעצרת לציון 22 שנה לרצח יצחק רבין
="Arrow"
ראיון בתכנית

ראיון בתכנית "עושים סדר"

עו"ד רסול סעדה: מנהל מיזם קהילות בטוחות יוזמות קרן אברהם, ח"כ ד"ר אחמד טיבי: הרשימה המשותפת -על הקמפיין לנקות את הבתים מנשק המשטרה
="Arrow"
מבצע איסוף הנשק הלא חוקי מהיישובים הערביים

מבצע איסוף הנשק הלא חוקי מהיישובים הערביים

ראיון עם עו"ד רסול סעדה בנושא מבצע איסוף הנשק הלא חוקי מהיישובים הערביים
="Arrow"
ייצוג האזרחים הערבים בשירות המדינה

ייצוג האזרחים הערבים בשירות המדינה

ראיון עם ד"ר תאבת אבו ראס בנושא ייצוג האזרחים הערבים השירות המדינה: " יש שינוי אבל לא מספיק: הייצוג החסר של ערבים בשירות המדינה"
המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים