Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 סעודת האפטאר המסורתית של יוזמות קרן אברהם

 
עמותת יוזמות קרן אברהם פועלת זה למעלה משני עשורים לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל. זאת מתוך הבנה ברורה ששילובם של האזרחים הערבים במדינה הוא תנאי יסודי לצמיחה כלכלית, בטחון חברתי ושגשוג.

בשלהי חודש יולי יחל חודש הרמדאן המקודש לעולם המוסלמי ובכללו לציבור הערבים המוסלמים אזרחי ישראל. למעלה ממיליון ישראלים יציינו את חודש הרמדאן בצום, בתפילה ובסעודות אפטאר (סעודת שבירת הצום). אף כי הרמדאן הינו אירוע משמעותי לכחמישית מאוכלוסיית המדינה, הרי שרק מיעוט מקרב הציבור היהודי מכיר את תכניו, מנהגיו, וחשיבותו לאוכלוסייה המוסלמית. במטרה להגביר את מודעות הציבור היהודי לתרבות הערבית בכלל, ולמשמעות הרמדאן במיוחד, ולמען העמקת הקשר עם הציבור הערבי בישראל, תקיים עמותת יוזמות קרן אברהם זו השנה השמינית סעודת אפטאר רבת משתתפים, אליה יוזמנו אנשי ציבור וממשל, מובילי המשק, נציגי הסגל הדיפלומטי וראשי הציבור הערבי בישראל, וכמובן ראשי הקהילה המקומית.

מזה מספר שנים מהווה אירוע האפטאר של יוזמות קרן אברהם במה ומקום מפגש לדמויות מובילות בקרב הציבור היהודי והערבי ובהם שר הרווחה והשירותים החברתיים, שרת החינוך, שר המדע התרבות והספורט, שרת החוץ, שר האוצר, יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי, ראש עיריית רהט, ראש עיריית נצרת, יו"ר המועצה האזורית גלבוע, רבנים, אימאמים, ונציגי הכנסיות, ועוד רבים מראשי הקהילות השכנות.
 
האירוע יערך השנה ביום שלישי, ה-23 ליולי  2013 בצפון הארץ.

האירוע כולו השנה יהיה בסימן מיזם "שריקאת חיאה – שותפות לתעסוקה" של קרן אברהם שבתהליכי "מיסוד" מתקדמים. מיזם זה נחל הצלחה רבה בשנים האחרונות והוכחנו שנשים רוצות ויכולות להשתלב בשוק העבודה. מאות נשים נרשמו למיזם בשנים האחרונות, כאשר מתוכם נבחרו כ-300 נשים להשתתף בתוכנית ההכשרה והליווי. למעלה מ-70% מאותן נשים מיושמות היום בעבודה. משרד הרווחה קיבל החלטה כי יש להרחיב את המיזם והוציא מכרז להפעלתו ב-70 יישובים ברחבי הארץ. לכן, אורח הכבוד השנה הוא שר הרווחה, מאיר כהן. הבחירה לקיים את האירוע באזור מעורב, המאופיין בסמיכות מגורים של יהודים וערבים, מסמלת את השותפות האזורית היהודית-ערבית הנרקמת
וחזוננו לחיים משותפים בשכנות טובה.

השנה, אנו מציעים מספר מוגבל של מקומות לאלו המעוניינים בכך. בתמורה להשתתפות, אנו מצפים לתרומה צנועה של 250 ₪ שתסייע בפעילויות השונות של הארגון.

לפרטים נוספים והזמנת מקום: ekaye@abrahamfund.org.il

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים